Windows 10 roskakorivinkkejä ja temppuja pic3

Người dùng Windows 10 thường xuyên sử dụng Thùng rác để xóa tệp và khôi phục khi cần. Nếu bạn thường sử dụng Thùng rác, bạn có thể muốn tìm hiểu các mẹo và thủ thuật giúp bạn quản lý Thùng rác tốt hơn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ năm mẹo ít được biết đến mà bạn có thể sử dụng để tận dụng tối đa Thùng rác trong Windows 10.

Bật hộp thoại xác nhận xóa cho Thùng rác

Với cài đặt mặc định, Windows 10 không hiển thị hộp thoại xác nhận xóa khi bạn chọn tệp và nhấp vào tùy chọn xóa hoặc nhấn nút Delete. Tóm lại, Windows 10 tự động di chuyển (các) tệp đã chọn vào Thùng rác mà không cần hiển thị hộp thoại xác nhận.

Vấn đề với cài đặt mặc định này là bạn có thể vô tình di chuyển tệp vào Thùng rác.

Nếu bạn muốn thấy hộp thoại xác nhận xóa trong khi cố gắng xóa (các) tệp, hãy làm như sau:

Bước 1: Right-click trên biểu tượng Thùng rác trên màn hình, hãy nhấp vào Properties.

Bước 2: Đánh dấu Display delete confirmation dialog. Nhấp chuột Apply.

Hãy thử xóa một tệp ngay bây giờ. Bạn sẽ nhận được hộp thoại xác nhận xóa.

Tự động xóa các tệp cũ khỏi Thùng rác

Có một điều khoản trong các phiên bản Windows 10 gần đây để tự động xóa các tệp cũ hơn khỏi Thùng rác. Ví dụ: bạn có thể làm cho Windows 10 tự động xóa các tệp nằm trong Thùng rác trong hơn 30 ngày. Đây là cách để làm điều đó.

Bước 1: Hướng đến Settings > System > Storage.

Bước 2: Dưới Storage Sense, bật Storage sense. Bây giờ, hãy nhấp vào Change how we free up space automatically.

Mẹo và thủ thuật về thùng rác trong windows 10 pic1

Bước 3: bên trong Temporary files, bật Delete temporary files that my apps are not using tùy chọn và sau đó chọn 1 day, 14 days, 30 days, hoặc 60 days.

mẹo và thủ thuật về thùng rác trong windows 10 pic2

Hãy đảm bảo rằng tùy chọn Không bao giờ được chọn cho Delete files in my Downloads folder if they have not been used for over.

Thay đổi kích thước Thùng rác

Nếu ổ đĩa PC của bạn sắp hết dung lượng trống, bạn có thể giảm kích thước mặc định được phân bổ cho Thùng rác trong Windows 10. Dưới đây là cách thực hiện điều đó:

Bước 1: Right-click trên biểu tượng Thùng rác và sau đó nhấp vào Properties.

Bước 2: bên trong Settings for selected location, lựa chọn Custom size, rồi nhập giá trị tùy chỉnh bằng MB.

Mẹo và thủ thuật về thùng rác trong windows 10 pic4

Nhấp chuột Apply để lưu kích thước mới của Thùng rác.

Tắt hoặc tắt Thùng rác

Mặc dù chúng tôi khuyên bạn không nên tắt tính năng Thùng rác, nhưng bạn có thể muốn tắt tính năng này nếu bạn thường xuyên sử dụng phím Shift + Delete để xóa (vĩnh viễn) tệp bằng cách bỏ qua Thùng rác. Dưới đây là cách tắt hoặc vô hiệu hóa Thùng rác.

Bước 1: Right-click trên Thùng rác và sau đó nhấp vào Properties để mở cùng một.

Bước 2: Đánh dấu Don’t move files to the Recycle Bin. Remove files immediately when deleted.

mẹo và thủ thuật về thùng rác trong windows 10 pic5

Nhấp chuột Apply.

Hiển thị hoặc ẩn Thùng rác trên máy tính để bàn

Nếu biểu tượng Thùng rác không xuất hiện trên màn hình hoặc nếu bạn muốn ẩn biểu tượng Thùng rác trên màn hình, bạn có thể tham khảo hướng dẫn cách thêm / xóa biểu tượng Thùng rác trên máy tính để bàn Windows 10 của chúng tôi để biết hướng dẫn từng bước.

Bonus Tips: Nếu bạn cảm thấy nhàm chán với biểu tượng mặc định của Thùng rác, bạn cũng có thể thay đổi biểu tượng Thùng rác. Bạn cũng có thể ghim Thùng rác vào thanh tác vụ Windows 10.

Rate this post