Khi bạn nhập dữ liệu vào Bảng tính Excel, dữ liệu đó không phải lúc nào cũng được căn chỉnh theo tỷ lệ tốt với phần còn lại của tài liệu. Đây là cách nhanh chóng và dễ dàng để xếp hàng.

Sau khi bạn đã nhập dữ liệu của mình, hãy chọn tất cả các cột và hàng; chọn A và giữ phím shift của bạn và chuyển đến cuối dữ liệu của bạn để mọi thứ được đánh dấu.

Bây giờ nhấp chuột phải vào các trường được đánh dấu và từ menu phụ, chọn Định dạng Ô.

Trong cửa sổ Định dạng Ô, bấm vào tab Căn chỉnh, chọn Căn giữa từ hộp thả xuống dưới Ngang và bấm OK.

Bây giờ tất cả dữ liệu sẽ căn chỉnh ở trung tâm của mỗi ô để làm cho dữ liệu hiển thị rõ ràng hơn. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn đang in các báo cáo.