Một trong nhiều bản cập nhật đi kèm với iOS 15 là tab Shared With You mới hiện đã có trên một số ứng dụng trên iPhone. Người liên hệ của bạn có thể chia sẻ rất nhiều thứ với bạn qua ứng dụng Tin nhắn. Điều này bao gồm từ ảnh đến các mục tin tức, danh sách phát, liên kết web, podcast, v.v. Apple muốn bạn có thể truy cập nội dung được chia sẻ này một cách dễ dàng.

Tab Được chia sẻ với bạn làm cho điều này trở nên khả thi. Trên một số ứng dụng, giờ đây có tab Được chia sẻ với bạn tổng hợp tất cả những thứ liên quan mà các liên hệ của bạn chia sẻ với bạn ở một nơi. Bạn cũng có thể xem ai đã chia sẻ những gì.

Quảng cáo – Tiếp tục đọc bên dưới

Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tìm tab Được chia sẻ với bạn trên các ứng dụng được hỗ trợ khác nhau trên iPhone của bạn. Đọc qua.

Chia sẻ với bạn Tab trên iPhone của bạn

Tab Chia sẻ với Bạn trên Trình duyệt Safari của iPhone

Làm theo các bước bên dưới để xem các liên kết được chia sẻ với bạn trong Tin nhắn từ trình duyệt Safari.

 • Khởi chạy Safari browser app trên iPhone của bạn.
 • Mở tab trình duyệt mới bằng cách chạm vào +.
 • Cuộn xuống cho đến khi bạn đến Shared with You.
đã chia sẻ với bạn tab trình duyệt safari của iphone

Chia sẻ với bạn Apple Music

Làm theo các bước bên dưới để xem nhạc và danh sách phát được chia sẻ với bạn trong Tin nhắn từ ứng dụng Apple Music.

 • Khởi chạy Apple Music app trên iPhone của bạn.
 • Chạm vào Listen Now.
 • Bạn sẽ thấy một phần được gọi là Shared with You.

Được chia sẻ với bạn trong Apple Podcast

Làm theo các bước bên dưới để xem các podcast được chia sẻ với bạn trong Tin nhắn từ ứng dụng Apple Podcast.

 • Mở Apple Podcast app trên iPhone của bạn.
 • Chạm vào Listen Now
 • Cuộn cho đến khi bạn thấy Shared with You.

Tab Chia sẻ với Bạn trong Ứng dụng Ảnh trên iPhone

Làm theo các bước bên dưới để xem ảnh được chia sẻ với bạn trong Tin nhắn ngay từ ứng dụng Ảnh.

Quảng cáo – Tiếp tục đọc bên dưới

 • Mở Photos app trên iPhone của bạn.
 • Chạm vào For You.
cho bạn trong những bức ảnh
 • Cuộn xuống Shared with You.
Chia sẻ với bạn tab iphone
 • Khi có nhiều ảnh, nó sẽ xuất hiện dưới dạng ảnh ghép để bạn có thể dễ dàng vuốt qua chúng.

Được chia sẻ với bạn trong Apple TV

Làm theo các bước bên dưới để xem phim và chương trình được chia sẻ với bạn trong Tin nhắn từ ứng dụng Apple TV.

 • Khởi chạy Apple TV app trên iPhone của bạn.
 • Chạm vào Watch Now.
 • Bên dưới Shared With Youbạn sẽ thấy các bộ phim và chương trình được chia sẻ với bạn.

Được chia sẻ với bạn trong ứng dụng tin tức iPhone

Làm theo các bước bên dưới để xem các mục tin tức được chia sẻ với bạn trong Tin nhắn từ Ứng dụng tin tức.

 • Mở News app trên iPhone của bạn.
 • Chạm vào Today tab.
 • Cuộn cho đến khi bạn thấy Shared with You.

Đây là một cách tuyệt vời để quản lý nội dung đã được chia sẻ với bạn bởi bất kỳ địa chỉ liên hệ nào của bạn. Đối với mọi ứng dụng hỗ trợ Chia sẻ với bạn, bạn có thể tiếp tục cuộc trò chuyện từ ứng dụng bằng cách nhấn vào tên của người chia sẻ và trả lời trong ứng dụng Tin nhắn.

Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận nếu tính năng mới này trong iOS 15 rất hữu ích với bạn.