Swift — như Spectranet, ntel và Smile, và các nhà cung cấp dịch vụ internet khác ở Nigeria — cung cấp truy cập internet băng thông rộng cho cả cá nhân và doanh nghiệp. Dịch vụ của công ty bao gồm các khu vực ở Lagos, Abuja và Port-Harcourt.

Trong bài đăng này, chúng tôi tổng hợp một danh sách dài các gói dữ liệu và giá của Swift ở Nigeria. Danh sách bao gồm các gói khác nhau với thời gian hiệu lực khác nhau, từ 7 ngày, 14 ngày và 30 ngày. Thậm chí có những kế hoạch đặc biệt, được tối ưu hóa cho các chủ doanh nghiệp.

Quảng cáo – Tiếp tục đọc bên dưới

Khám phá danh sách này để tổng hợp các địa điểm đại lý Swift ở Lagos.

ALSO READ: ntel Data Plans and Prices in Nigeria.

Giá và kế hoạch dữ liệu Swift ở Nigeria

Kế hoạch 7/14 ngày

Như tiêu đề cho thấy, các gói này có thời hạn hiệu lực là 7 ngày hoặc 14 ngày.

PLANS PRICES DATA VALIDITY
Ngân sách Swift N520 1GB 7 ngày
Swift giá trị đặc biệt N1.020 2GB 7 ngày
Swift cơ bản hàng tuần N1,530 7GB 7 ngày
Ngân sách Swift N520 750 MB 7 ngày
Giá trị nhanh N1.020 1,5 GB 7 ngày
Swift Value Plus N2.040 1GB 7 ngày
Bằng khen Swift N5,000 10GB 14 ngày

Kế hoạch 30 ngày (Khuyến mại)

PLANS PRICES DATA VALIDITY
Swift Budget Plus N2.040 3GB 30 ngày
Swift không giới hạn Whatsapp N3,580 12GB 30 ngày
Kinh tế nhanh N4,100 8GB 30 ngày
Đêm nhanh chóng N4,100 14GB 30 ngày
Swift Essential Mini N5,630 18GB 30 ngày
Swift Essential N8,710 35GB 30 ngày
Swift Essential Plus N12.000 27GB 30 ngày
Gia đình Swift N7.170 40GB 30 ngày
Swift Family Plus N18,940 68GB 30 ngày
Kinh doanh nhanh N13.310 60GB 30 ngày
Swift Club N12.300 55GB 30 ngày
Swift Club Plus N12.790 40GB 30 ngày
Swift cao cấp N17,930 90GB 30 ngày
Swift Premium Plus N18,940 60GB 30 ngày
Swift Elite N22.520 100GB 30 ngày
Swift Eliteplus N27.130 125GB 30 ngày
Swift Eliteplus Đặc biệt N27.640 100GB 30 ngày
Swift Elite-Pro N30.710 150GB 30 ngày
Swift Liberty N1.025 2GB 30 ngày
Swift Liberty Plus N1,230 2,5 GB 30 ngày
Swift Basic Mini N1,530 4GB 30 ngày
Swift cơ bản N2.050 6GB 30 ngày
Swift cổ điển N2.550 8GB 30 ngày
Swift chuyên nghiệp N10.250 45GB 30 ngày
Quyền hạn của Swift Tất cả 1 N18.430 55GB 30 ngày
Swift tối cao không giới hạn N24,000 Vô hạn 30 ngày
Swift Powers Tất cả 2 N23.540 80GB 30 ngày
Quyền hạn của Swift Tất cả 3 N28.670 80GB 30 ngày

Gói 30 ngày (Không khuyến mại)

PLANS PRICES DATA VALIDITY
Swift Budget Plus N2.040 1GB 30 ngày
Kinh doanh nhanh N12.290 24GB 30 ngày
Swift Club N10,230 20GB 30 ngày
Swift Club Plus N12.290 20GB 30 ngày
Kinh tế nhanh N4,100 3GB 30 ngày
Swift Elite N20.480 46GB 30 ngày
Swift Eliteplus-đặc biệt N26.620 60GB 30 ngày
Swift Eliteplus N25.600 60GB 30 ngày
Swift Elite-Pro N30.710 80GB 30 ngày
Swift Essential N7.170 18GB 30 ngày
Swift Essential Mini N5,120 7GB 30 ngày
Swift Essential Plus N9,210 14GB 30 ngày
Gia đình Swift N6.140 20GB 30 ngày
Swift Family Plus N8.190 34GB 30 ngày
Đêm nhanh chóng N3,580 7GB 30 ngày
Swift cao cấp N15.360 30GB 30 ngày
Swift Premium Plus N16.380 30GB 30 ngày
Swift tối cao không giới hạn N24,000 Vô hạn 30 ngày

Kế hoạch kinh doanh thông minh

Các kế hoạch trong danh mục này dành riêng cho doanh nghiệp và doanh nghiệp. Tìm giá cả và hiệu lực của chúng bên dưới.

PLANS PRICES DATA VALIDITY
Kinh doanh SmartBusiness N9.010 30GB 30 ngày
SmartBusiness Business Plus N13.160 48GB 30 ngày
SmartBusiness Premium N15.870 65GB 30 ngày
SmartBusiness Silver N19.350 75GB 30 ngày
SmartBusiness Elite N23.040 100GB 30 ngày
SmartBusiness Silver Plus N25.080 115GB 30 ngày
SmartBusiness Gold N29,990 145GB 30 ngày
SmartBusiness Elite Plus N31.490 150GB 30 ngày
SmartBusiness Gold Plus N36.860 185GB 30 ngày
SmartBusiness Platinum N57.850 300GB 30 ngày
SmartBusiness Platinum Plus N62,960 350GB 30 ngày
Gói dữ liệu Swift Nigeria

Cách đăng ký gói Swift

Có một số cách để thực hiện thanh toán và đăng ký một trong những gói này trên mạng Swift. Vui lòng tìm chúng bên dưới:

  1. Quickteller: Chuyến thăm www.quickteller.com/SWIFTnhập chi tiết cá nhân của bạn và thông tin được yêu cầu khác, và thực hiện thanh toán.
  2. Payarena: Giống như ở trên, hãy truy cập www.payarena.com/SWIFT và cung cấp các chi tiết được yêu cầu để thực hiện thanh toán.
  3. ATMs: Đến bất kỳ điểm ATM nào, chọn tùy chọn Quickteller> thanh toán hóa đơn> nhập mã 202101 để thanh toán cho các dịch vụ SWIFT.
  4. USSD: Đối với người dùng GTBank, hãy quay số * 737 * 50 * Số tiền * 4 # và làm theo lời nhắc để thực hiện thanh toán.

Một chi tiết bắt buộc và rất quan trọng bạn cần cho quá trình thanh toán là Số ID người đăng ký SWIFT.

Hãy cho chúng tôi biết gói dữ liệu Swift yêu thích của bạn. Bạn đăng ký gói dịch vụ nào và trải nghiệm của bạn là gì với bất kỳ gói nào ở trên.