Cách in Đường lưới và Tiêu đề Hàng và Cột trong Excel

Đường lưới và tiêu đề hàng và...
Cách giữ lại email cũ khi thay đổi dịch vụ webmail

Cách giữ lại email cũ khi thay đổi dịch vụ webmail

Bạn có sử dụng một dịch vụ email trực tuyến mà bạn không hài lòng vì nó là nơi chứa tất cả email của bạn không? Đây là tin tốt -...

Cách chuyển về ruy-băng cổ điển trong Microsoft Office

Microsoft đã giới thiệu một simplified ribbon...
Cách cài đặt Dual-Boot Windows 10 với Windows 7 hoặc 8 cực đơn giản

Cách cài đặt Dual-Boot Windows 10 với Windows 7 hoặc 8 cực đơn giản

Bạn có lẽ không nên cài đặt Windows 10 trên PC chính của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn, ít nhất bạn nên cài đặt nó trong cấu hình khởi động...
Cách khôi phục biểu tượng trên màn hình máy tính Windows 7, 8 hoặc 10 nhanh, dễ dàng

Cách khôi phục biểu tượng trên màn hình máy tính Windows 7, 8 hoặc...

Nếu trước đây bạn đã thêm hoặc xóa một số biểu tượng đặc biệt như Computer, User, và Control Panel vào màn hình — hoặc chỉ muốn biết cách thêm chúng...