Cách kết nối lại SmartThings với ứng dụng Google Home

Nền tảng nhà thông minh SmartThings đang...

Cách làm việc với các ổ đĩa ngoài trên Chromebook

Chromebook chỉ bao gồm một lượng nhỏ...

Cách tạo Biểu mẫu Google với Logic Phân nhánh

Khi tạo khảo sát bằng Google Biểu...

Làm thế nào để Siri hiểu bạn tốt hơn

Siri không phải là điều tuyệt vời...