Đã quen với các chương trình xử lý văn bản cho chúng ta biết khi nào chúng ta viết sai chính tả một từ, nhưng khi ngón tay của bạn lướt qua các thư mục trên dòng lệnh Linux thì sao? Bạn thực sự có thể tự động sửa lỗi chính tả và lỗi chính tả, ít nhất là khi sử dụng cd.

Cũng chỉ cho bạn cách thêm một lệnh đơn giản vào tệp .bashrc, lệnh này sẽ kiểm tra những gì bạn nhập vào lệnh cd để tìm các ký tự đã hoán vị, ký tự bị thiếu và quá nhiều ký tự.

CÓ LIÊN QUAN: Cách thêm tab vào thiết bị đầu cuối của Ubuntu

Tệp .bashrc là một tập lệnh chạy mỗi khi bạn mở cửa sổ Terminal bằng cách nhấn Ctrl + Alt + T hoặc mở một tab mới trong cửa sổ Terminal. Bạn có thể thêm lệnh vào tệp .bashrc mà bạn muốn chạy tự động mỗi khi bạn mở cửa sổ Terminal. Để thêm kiểm tra chính tả vào lệnh cd, bạn sẽ thêm lệnh vào tệp .bashrc.

Để chỉnh sửa tệp .bashrc, sẽ sử dụng gedit. Nhập lệnh sau vào dấu nhắc.

gedit ~/.bashrc

Bạn có thể sử dụng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào mà bạn cảm thấy thoải mái, chẳng hạn như vinano. Đơn giản chỉ cần thay thế gedit trong lệnh trên với lệnh chạy trình soạn thảo văn bản đã chọn của bạn.

Cuộn xuống cuối tệp .bashrc và thêm dòng sau vào cuối tệp.

shopt -s cdspell

Bạn có thể thêm chú thích bên trên lệnh để bạn nhớ lệnh đó làm gì. Đơn giản chỉ cần đặt một dấu số (#) ở đầu dòng, sau đó đặt bất kỳ mô tả nào bạn muốn thêm.

Nhấp chuột Save.

Đóng gedit (hoặc trình soạn thảo văn bản khác) bằng cách nhấp vào X ở góc trên bên trái của cửa sổ.

Cài đặt bạn vừa thêm vào tệp .bashrc sẽ không ảnh hưởng đến phiên cửa sổ Terminal hiện tại. Bạn phải đóng cửa sổ Terminal và đăng xuất rồi đăng nhập lại để thay đổi có hiệu lực. Vì vậy, hãy gõ exit tại lời nhắc và nhấn Enter hoặc nhấp vào X ở góc trên bên trái của cửa sổ. Sau đó, đăng xuất và đăng nhập lại.

Bây giờ, nếu bạn mắc một lỗi nhỏ (chẳng hạn như các ký tự bị hoán vị) khi nhập tên của một thư mục trong lệnh cd, chính tả đúng sẽ hiển thị trên dòng tiếp theo và bạn sẽ tự động được đưa đến thư mục khớp nhất với những gì bạn đã nhập.

Đây là một giải pháp đơn giản giúp điều hướng các thư mục trên dòng lệnh dễ dàng hơn nhiều.

Và đừng quên tham khảo thêm các bài viết tại website để khám phá các mẹo hay và bổ ích về công nghệ bạn nhé.