Đa nhiệm đã được giới thiệu trong iOS 9, cho phép bạn sử dụng nhiều ứng dụng cùng một lúc trên iPad. Có ba loại đa nhiệm khác nhau — Slide-Over, Split View và Picture in Picture — và tất cả chúng đều được bật theo mặc định.

CÓ LIÊN QUAN: Cách sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc trên iPad

Tính năng Slide-Over cho phép bạn tương tác với ứng dụng thứ hai trong ngăn ở bên phải màn hình (ở chế độ dọc hoặc ngang) và tính năng Split View cho phép bạn kéo dải phân cách giữa các ứng dụng và tương tác với cả hai ứng dụng ( chỉ trên iPad mới hơn, chẳng hạn như iPad Pro và iPad Mini 4, ở chế độ ngang). Tính năng Hình ảnh trong Hình ảnh cho phép bạn xem video trong một cửa sổ hình thu nhỏ nhỏ trên các ứng dụng khác, theo dõi bạn khi bạn chạy các ứng dụng khác nhau. Tính năng Trượt qua có thể cản trở trong một số ứng dụng cung cấp quyền truy cập vào các tính năng có chuyển động trượt. Hình ảnh trong Hình ảnh được kích hoạt bằng cách nhấn nút Trang chủ trong khi video đang phát. Nếu bạn thấy rằng những tính năng đa nhiệm gây cản trở thường xuyên hơn những gì chúng hữu ích cho bạn hoặc bạn không sử dụng chúng. bạn có thể vô hiệu hóa chúng.

Để tắt ba tính năng này, hãy nhấn vào Settings trên Màn hình chính của bạn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào General và sau đó nhấn Multitasking.

Cài đặt Cho phép nhiều ứng dụng bật và tắt cả hai tính năng Slide-Over và Split View. Vì vậy, nếu bạn phải bật hoặc tắt cả hai. Lớp phủ Video liên tục kiểm soát tính năng Hình ảnh trong Hình ảnh. Các nút thanh trượt có màu xanh lục nếu các tính năng này được bật.

Để tắt các tính năng này, hãy nhấn vào nút trượt để nút này chuyển sang màu trắng.

Nếu bạn quyết định bật các tính năng này, bạn có thể dễ dàng bật các cài đặt Đa nhiệm này để bật lại các tính năng. Chỉ cần đảm bảo nút trượt có màu xanh lục cho tính năng bạn muốn bật.