Microsoft Excel sẽ tự động chuyển đổi các cột dữ liệu sang định dạng mà nó cho là tốt nhất khi mở các tệp dữ liệu được phân tách bằng dấu phẩy. Đối với những người trong chúng ta không muốn dữ liệu của mình bị thay đổi, chúng ta có thể thay đổi hành vi đó.

Bạn có thể có một tệp CSV được xuất từ ​​ứng dụng khác hoặc do người khác cung cấp cho bạn. Bạn muốn mở nó trong Excel vì bạn biết rất rõ về nó. Tệp CSV sẽ trông như thế này (nếu bạn mở tệp bằng notepad.exe):

Tệp chứa các cột: ProductModelID, Name, SpecialIDModifiedDate. Cột SpeicalID chứa dữ liệu có số 0 đứng đầu và nó là mã chuyên dụng, vì vậy bạn muốn giữ các số 0 đứng đầu trong Excel. Vì đây là tệp CSV, theo mặc định, nó được hiển thị trong Windows Explorer của bạn dưới dạng tệp Excel:

Vì vậy, bạn bấm đúp vào tệp và mở tệp trong Excel như sau:

Bạn có thể thấy rằng theo mặc định, Excel đã loại bỏ các số 0 đứng đầu trong cột 3 SpecialID

Và đừng quên tham khảo thêm các bài viết tại website để khám phá các mẹo hay và bổ ích về công nghệ bạn nhé.