Theo mặc định, các tab trang tính trong Excel được đặt tên chung, chẳng hạn như Trang tính1, Trang tính2, v.v. Nếu bạn có nhiều trang tính trong sổ làm việc của mình, việc tìm kiếm các trang tính cụ thể có thể trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, bạn có thể gán tên cho mỗi tab trong sổ làm việc của mình để có thể dễ dàng tìm thấy tab bạn muốn. Nó khá đơn giản và cũng chỉ cho bạn cách thực hiện.

Để đổi tên tab, hãy nhấp chuột phải vào tab và chọn Rename từ menu bật lên. Bạn cũng có thể nhấp đúp vào một tab.

Nhập tên mới cho tab và nhấn Enter. Tên tab có thể chứa tối đa 30 ký tự.

Lặp lại quy trình này cho mỗi tab bạn muốn đổi tên.

Nếu tên tab tùy chỉnh của bạn dài hơn tên mặc định, tất cả chúng có thể không vừa trên thanh tab trang tính. Nếu không, ban đầu bạn sẽ thấy ba dấu chấm ở đầu bên phải. Nhấp vào dấu chấm để chuyển đến tab ẩn đầu tiên ở bên phải. Mỗi khi bạn nhấp vào ba dấu chấm, tab ẩn tiếp theo sẽ hiển thị và được chọn cho đến khi bạn đến tab cuối cùng. Khi bạn nhấp vào ba dấu chấm ở bên phải, bạn sẽ nhận thấy rằng ba dấu chấm cũng xuất hiện ở đầu bên trái của thanh tab trang tính. Nhấp vào ba dấu chấm trên let để di chuyển đến và chọn tab ẩn tiếp theo ở phía bên trái của thanh tab trang tính, cho đến khi bạn đến tab đầu tiên.

CÓ LIÊN QUAN: Cách thay đổi màu của tab trang tính trong Excel

Cố gắng ngắn gọn với tên tab của bạn. Tên tab của bạn càng dài thì càng có ít tab nằm trên phần hiển thị của thanh tab trang tính.

Bạn cũng có thể thay đổi màu của các tab trang tính của bạn để phân biệt giữa chúng.