đặt Word và Excel làm mặc định trong Windows 11 pic1

Hàng triệu người dùng máy tính trên toàn cầu thích các ứng dụng Microsoft Office Word và Excel hơn các chương trình khác để tạo, chỉnh sửa và xem tài liệu.

Nói chung, khi bạn cài đặt Microsoft Office 365 hoặc Office 2021/2019/2016, trình cài đặt Office sẽ tự động đặt Word, Excel và các chương trình khác làm mặc định cho các loại tệp được hỗ trợ. Tuy nhiên, đôi khi, vì nhiều lý do khác nhau, chúng có thể không phải là chương trình mặc định trên máy tính của bạn.

Các chương trình Microsoft Office Word và Excel cũng có thể hiển thị cho bạn Microsoft Word/Excel is not the default program for viewing and editing documents. Do you want to select the file types that Word/Excel should open?. Khi bạn nhấp vào nút Yes, nó không có tác dụng gì ngoài việc hiển thị thông báo sau:

Nếu bạn điều hướng đến hộp thoại tùy chọn Word / Excel và nhấp vào Chương trình mặc định, nó cũng hiển thị màn hình ở trên yêu cầu bạn điều hướng đến Settings > Apps > Default apps để đặt Word / Excel làm mặc định. Trong Windows 11, một chương trình không thể tự đặt làm mặc định.

Thay đổi chương trình mặc định hoặc đặt chương trình làm mặc định cho một loại tệp không phải là một công việc đơn giản trong Windows 11. Điều đó nói rằng, nó không phải là điều mà bạn không thể làm.

Đối với những người yêu thích chương trình Microsoft Office, đây là cách đặt Word và Excel làm mặc định trong Windows 11.

Đặt Microsoft Office Word làm mặc định trong Windows 11

Bước 1: Mở ứng dụng Windows 11 Settings. Trên ngăn bên trái, hãy nhấp vào Apps.

Bước 2: Ở bên phải, nhấp vào Default apps.

đặt Word và Excel làm mặc định trong Windows 11 pic3

Bước 3: Cuộn xuống danh sách ứng dụng để xem Word. Bấm vào nó để xem các loại tệp mà Word là chương trình mặc định và các loại tệp được hỗ trợ mà Word không phải là chương trình mặc định.

đặt Word và Excel làm mặc định trong Windows 11 pic4

Bước 4: Tại đây, trong phần loại tệp .docx, bấm vào tên chương trình mặc định, bấm More, rồi chọn Word từ danh sách để đặt Word làm loại tệp mặc định cho loại tệp .docx.

đặt Word và Excel làm mặc định trong Windows 11 pic5.5 đặt Word và Excel làm mặc định trong Windows 11 pic6

Bây giờ, hãy lặp lại bước này cho các loại tệp .doc, .docm, .dotx và .odt. Đơn giản như vậy!

đặt Word và Excel làm mặc định trong Windows 11 pic7

Đặt Office Excel làm mặc định trong Windows 11

Bước 1: Đi Settings > Apps > Default apps.

Bước 2: Tìm kiếm Excel và bấm vào cùng.

đặt Word và Excel làm mặc định trong Windows 11 pic8

Bước 3: Trang này hiển thị các định dạng tệp được hỗ trợ bởi chương trình Office Excel. Để đặt nó làm mặc định, bạn cần đặt Excel làm mặc định cho các loại tệp .xlsx (loại tệp Sổ làm việc Excel mặc định), .xlsm (Sổ làm việc hỗ trợ Excel Macro) và .xlsb (Sổ làm việc nhị phân Excel).

Để đặt Excel làm mặc định, trong .xlsx, bấm vào tên chương trình (là chương trình mặc định hiện tại), rồi chọn Excel từ danh sách để đặt nó làm mặc định. Làm tương tự cho các loại tệp .xlsm và .xlsb.

đặt Word và Excel làm mặc định trong Windows 11 pic9 đặt Word và Excel làm mặc định trong Windows 11 pic10