Theo mặc định, phím gạch chéo (/) hiển thị các phím tắt cho các lệnh trên ruy-băng trong Excel. Vì vậy, bạn phải làm gì nếu bạn muốn nhập dấu gạch chéo trong một ô? Có một cách để tắt cài đặt này để bạn có thể nhập dấu gạch chéo vào các ô.

Để ngăn phím gạch chéo kích hoạt các phím tắt lệnh ruy-băng, hãy nhấp vào File.

Trên màn hình hậu trường, hãy nhấp vào Options trong danh sách các mục bên trái.

Trên Excel Options, nhấp chuột Advanced trong danh sách các mục bên trái.

bên trong Lotus compatibility, thay đổi ký tự trong Microsoft Excel menu key hộp chỉnh sửa từ dấu gạch chéo sang một ký tự khác, chẳng hạn như dấu tllde (~) hoặc dấu huyền (`). Đảm bảo rằng ký tự bạn chọn là ký tự bạn sẽ không sử dụng trong các ô.

Nhấp chuột OK chấp nhận thay đổi và đóng Excel Options.

Bây giờ bạn có thể nhập dấu gạch chéo vào bất kỳ ô nào trong trang tính của mình.

Một lần nữa, ký tự bạn đã nhập làm Microsoft Excel menu key không có sẵn để nhập vào các ô.